23 augusti 2006

.. och en bäver!

Röda linjen mot Ropsten

(En pappa 40+ sitter med sin son 5+, som är väldigt bråkig. Tre säten bakom sitter en kortväxt person.)
Pappan: Om du inte kan sitta still i sätet så kan du väl ta och räkna hur många det är i vagnen?!
Pojken: Ja! (Går igenom vagnen och räknar och kommer sen tillbaka.)
Pappan: Nå, hur många var det då?
Pojken: Elva människor och en bäver!

Inga kommentarer: