01 april 2013

Resten av bilderna

http://db.tt/VynHqaUm

Det gick inte att lägga upp alla bilder, så de hamnade på Dropbox allihop. De laddas upp just nu så det är inte klart förrän alla 39 är där :)

https://www.youtube.com/watch?v=IJGZ76ShygI

Här är också en film på en vandrande fisk.

Inga kommentarer: